Privacy

Scouting Jan Willem Friso respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Scouting Jan Willem Friso duidelijkheid scheppen in hetgeen Scouting Jan Willem Friso met uw gegevens doet.

Persoonsgegevens

 U kunt deze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag om additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Scouting Jan Willem Friso persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Scouting Jan Willem Friso op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

 

Scouting Jan Willem Friso zal uw gegevens niet doorleveren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Scouting Jan Willem Friso hier wettelijk toe verplicht wordt.

 

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van deze website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies (alleen voor personen die lid zijn van de leiding en/of het bestuur).

 

Inzage in gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

 

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar scoutingjwf.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.

 

Foto's

Mocht u op wat voor manier dan ook vinden dat één of meerdere foto's niet op de site www.scoutingjwf.nl thuishoren stel ons hier dan van op de hoogte en zullen wij de foto verwijderen mits wij ons in uw standpunt kunnen vinden. Wij behouden ons het recht voor om foto's van jeugdleden op deze site te plaatsen. Wij waken natuurlijk voor de privacy en voeren ook censuur op de foto's uit zodat jeugdleden, stafleden en bestuursleden op een zorgvuldige manier op de website worden getoond. Als ouders niet willen dat hun kinderen op deze website worden getoond moeten zij dit schriftelijk aan Scouting Jan Willem Friso, Toepad 1, 2921AZ Krimpen aan den IJssel

Actueel

 

 

Download snel de laatste en actuele nieuwsbrief